Cogo Collect

Cogo Collect 4

In samenwerking met fantastische mensen is deze nieuwe versie ontstaan, wat een inspirerend traject.

Deze update is voor onze klanten een grote stap vooruit om geodata op orde te brengen en te houden. Natuurlijk via de open geo-standaarden en op de eigen cloud, voor meer privacy en controle over je data. Daar komen nu een drietal handige functionaliteiten bij.

Topics

Belangrijkste wijziging zijn de topics en het gebruik van een lokale database in de app. Een topic groepeert kaartlagen en gebruikers waardoor eem eindgebruiker makkelijk kan wisselen tussen veldwerk taken. In de nieuwe beheer omgeving kunnen topics worden aangemaakt en kaartlagen hieraan gekoppeld. Een topic groepeert kaartlagen en gebruikers waardoor het eenvoudiger is om dit te beheren. Een topic is gekoppeld aan één service.

Snapping

Wanneer er een muis/touchpad wordt gedetecteerd dan kan hiermee worden getekend. Dit is vooral voor lijnen en vlakken prettig. Bij een touch screen wordt er met de bekende ‘shooter’ gewerkt. Bij het werken met een muis wordt snapping en haaks tekenen ondersteund. De applicatie toont tijdens het tekenen hulplijnen om het tekenen te vergemakkelijken en snapt op tussenpunten. De hulplijnen en het snappen kan tijdelijk worden uitgezet.

Performance

De app maakt nu gebruik van een lokale database voor de data en ondergronden. Dit reduceert het geheugengebruik met een factor 7 en kan er nu volledig offline worden gewerkt.

Filteren

De nieuwe versie van Cogo kan filteren op de content van de data. Door de lokale database is dit nu mogelijk. Dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden tijdens het inspecteren.

Nieuwe beheer omgeving

Bij de introductie van Cogo 4 is een compleet herschreven omgeving gebouwd voor de beheerders. Via deze omgeving is het veel eenvoudiger geworden om Topics aan te maken en gebuikers en kaartlagen te beheren. De beheeromgeving en de app hebben dezelfde uitstraling gekregen en het is eenvoudiger om te wisselen tussen de app en de beheeromgeving.

Met speciale dank aan: Hektec, Gemeente Haarlem, GOTOproject, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Cogo Collect

Cogo Collect is een Nederlands bedrijf dat zich volledig richt op de toepassing van GIS voor zowel overheden als bedrijven.

Neem contact met ons op